סוללה חליפית למחשב נייד HP dv4 9cell

סוללה חליפית למחשב נייד HP dv4 9cell

אחריות: 6 חודשי אחריות

זמן אספקה: 2 ימי עסקים

מחיר משלוח: 30 ₪

299 ₪
249 ₪

סוללה חליפית למחשב נייד HP dv4 9cell


מפרט טכני :
סוללה חליפית למחשב נייד

Voltage: 10.8V
Capacity: 6600mAh
9 תאים


תאימות לדגמים :


HP G50,
HP G50-100,
HP G71-340US,
HP HDX X16T-1000 CTO,
HP Pavilion dv4i
HP Pavilion dv6,
HP Pavilion HDX16t
HP Pavilion G50-100 Series,
HP Pavilion G60-100 Series,
HP Pavilion HDX X16-1000 Series,
HP Presario G50 Series,
HP Presario HDX16 Series
HP Pavilion G60 Series
Pavilion G60-230US
HP G61 Series
G61, G61-320CA, G61-401SA, G61-406SA,
G61-410SA, G61-410SS, G61-415SA, G61-420CA,
G61-420EA, G61-425ES, G61-429SA, G61-430EG,
G61-430SF, G61-440EAG61-440SG, G61-440SS
HP G71 Series
G71
HP HDX16 Series
HDX16, HDX16-1050EF, HDX16-1050EV,
HDX16-1140us
HP HDX X16-1000 Series
HDX X16-1000, HDX X16-1001TX, HDX X16-1001XX,
HDX X16-1002TX, HDX X16-1004TX, HDX X16-1005EA,
HDX X16-1006TX, HDX X16-1008TX, HDX X16-1009TX,
HDX X16-1010EA, HDX X16-1011TX, HDX X16-1012TX,
HDX X16-1013TX, HDX X16-1014TX, HDX X16-1015TX,
HDX X16-1025NR, HDX X16-1040US, HDX X16-1044NR,
HDX X16-1056CA, HDX X16-1060EG, HDX X16-1100,
HDX X16-1200, HDX X16-1300, HDX X16-1300EO,
HDX X16-1310EG, HDX X16-1353CA, HDX X16-1358CA,
HDX X16-1370US
HP Pavilion G70 Series
Pavilion G70-250us
HP Pavilion dv3500 Series
Pavilion dv3500t, Pavilion dv3535 tx
HP Pavilion dv4 Series
Pavilion dv4, Pavilion dv4-1000, Pavilion dv4-1100,
Pavilion dv4-1200, Pavilion dv4-1015tx, Pavilion dv4-1016tx,
Pavilion dv4-1035la, Pavilion dv4-1050tx, Pavilion dv4-1054tx,
Pavilion dv4-1090es, Pavilion dv4-1120us, Pavilion dv4-1151tx,
Pavilion dv4-1152tx, Pavilion dv4-1166ca, Pavilion dv4-1212la,
Pavilion dv4-1225la, Pavilion dv4-1228la, Pavilion dv4-1280us,
Pavilion dv4-1320ca, Pavilion dv4-1412tx, Pavilion dv4-1413la,
Pavilion dv4-1419ca, Pavilion dv4-1423tx, Pavilion dv4-1424la,
Pavilion dv4-1425la, Pavilion dv4-1428ca, Pavilion dv4-1428la,
Pavilion dv4-1435ca, Pavilion dv4-1504tx, Pavilion dv4-1515tx,
Pavilion dv4-1521la, Pavilion dv4-1522la, Pavilion dv4-1524la,
Pavilion dv4-1525la, Pavilion dv4-1526tx, Pavilion dv4-1526la,
Pavilion dv4-1528la, Pavilion dv4-1530ca, Pavilion dv4-1600,
Pavilion dv4-1601tx, Pavilion dv4-1621la, Pavilion dv4-1622la,
Pavilion dv4-1624la, Pavilion dv4-1626la
HP Pavilion dv4-2000 Series
Pavilion dv4-2013la, Pavilion dv4-2014la, Pavilion dv4-2020ca,
Pavilion dv4-2025la, Pavilion dv4-2028la, Pavilion dv4-2101tx,
Pavilion dv4-2111la, Pavilion dv4-2112tx, Pavilion dv4-2112la,
Pavilion dv4-2113tx, Pavilion dv4-2113la, Pavilion dv4-2114la,
Pavilion dv4-2115tx, Pavilion dv4-2116la, Pavilion dv4-2120ca,
Pavilion dv4-2160us
HP Pavilion dv5 Series
Pavilion dv5, Pavilion dv5/CT, Pavilion dv5-1000,
Pavilion dv5-1100, Pavilion dv5t, Pavilion dv5t-1000,
Pavilion dv5z, Pavilion dv5z-1000
HP Pavilion dv5-1000 Series
Pavilion dv5-1000ea, Pavilion dv5-1000us, Pavilion dv5-1001au,
Pavilion dv5-1001ax, Pavilion dv5-1001tu, Pavilion dv5-1001tx,
Pavilion dv5-1002au, Pavilion dv5-1002ax, Pavilion dv5-1002nr,
Pavilion dv5-1002tx, Pavilion dv5-1002us, Pavilion dv5-1003ax,
Pavilion dv5-1003cl, Pavilion dv5-1003nr, Pavilion dv5-1003tx,
Pavilion dv5-1004ax, Pavilion dv5-1004nr, Pavilion dv5-1004tx,
Pavilion dv5-1005ax, Pavilion dv5-1005ef, Pavilion dv5-1005eg,
Pavilion dv5-1005em, Pavilion dv5-1005tx, Pavilion dv5-1006ax,
Pavilion dv5-1006tx, Pavilion dv5-1007ax, Pavilion dv5-1007ca,
Pavilion dv5-1007cl, Pavilion dv5-1007ef, Pavilion dv5-1007tx,
Pavilion dv5-1008ax, Pavilion dv5-1008ca, Pavilion dv5-1008ea,
Pavilion dv5-1008tx, Pavilion dv5-1009ax, Pavilion dv5-1009ea,
Pavilion dv5-1009tx, Pavilion dv5-1010ea, Pavilion dv5-1010ef,
Pavilion dv5-1010eg, Pavilion dv5-1010et, Pavilion dv5-1010tx,
Pavilion dv5-1010us, Pavilion dv5-1011ea, Pavilion dv5-1011tx,
Pavilion dv5-1012ea, Pavilion dv5-1012tx, Pavilion dv5-1013tx,
Pavilion dv5-1014tx, Pavilion dv5-1015ea, Pavilion dv5-1015eg,
Pavilion dv5-1015nr, Pavilion dv5-1015tx, Pavilion dv5-1016tx,
Pavilion dv5-1017nr, Pavilion dv5-1017tx, Pavilion dv5-1018tx,
Pavilion dv5-1019tx, Pavilion dv5-1020el, Pavilion dv5-1020et,
Pavilion dv5-1020tx, Pavilion dv5-1021tx, Pavilion dv5-1022el,
Pavilion dv5-1022tx, Pavilion dv5-1023tx, Pavilion dv5-1024el,
Pavilion dv5-1024tx, Pavilion dv5-1025eg, Pavilion dv5-1025tx,
Pavilion dv5-1026tx, Pavilion dv5-1027tx, Pavilion dv5-1028ca,
Pavilion dv5-1028tx, Pavilion dv5-1029tx, Pavilion dv5-1030ef,
Pavilion dv5-1030el, Pavilion dv5-1030ep, Pavilion dv5-1030es,
Pavilion dv5-1030tx, Pavilion dv5-1031tx, Pavilion dv5-1032eg,
Pavilion dv5-1032el, Pavilion dv5-1032tx, Pavilion dv5-1033tx,
Pavilion dv5-1034ca, Pavilion dv5-1034el, Pavilion dv5-1034tx,
Pavilion dv5-1035tx, Pavilion dv5-1036tx, Pavilion dv5-1037tx,
Pavilion dv5-1038tx, Pavilion dv5-1039tx, Pavilion dv5-1040ec,
Pavilion dv5-1040ee, Pavilion dv5-1040eg, Pavilion dv5-1040eh,
Pavilion dv5-1040ep, Pavilion dv5-1040er, Pavilion dv5-1040et,
Pavilion dv5-1040ew, Pavilion dv5-1040ez, Pavilion dv5-1040tx,
Pavilion dv5-1041tx, Pavilion dv5-1042tx, Pavilion dv5-1043tx,
Pavilion dv5-1044ca, Pavilion dv5-1044tx, Pavilion dv5-1045tx,
Pavilion dv5-1046tx, Pavilion dv5-1048er, Pavilion dv5-1050ei,
Pavilion dv5-1050ek, Pavilion dv5-1050er, Pavilion dv5-1050es,
Pavilion dv5-1060ec, Pavilion dv5-1060ee, Pavilion dv5-1060ew,
Pavilion dv5-1060tx, Pavilion dv5-1070ec, Pavilion dv5-1070ee,
Pavilion dv5-1070er, Pavilion dv5-1070es, Pavilion dv5-1070ew,
Pavilion dv5-1080eh, Pavilion dv5-1080ei, Pavilion dv5-1080el,
Pavilion dv5-1087eo, Pavilion dv5-1090es, Pavilion dv5-1093xx,
Pavilion dv5-1094eo, Pavilion dv5-1094xx, Pavilion dv5-1095eo,
Pavilion dv5-1096xx, Pavilion dv5-1098xx, Pavilion dv5-1099xx,
Pavilion dv5-1100, Pavilion dv5-1105eg, Pavilion dv5-1108eg,
Pavilion dv5-1110eg, Pavilion dv5-1112eg, Pavilion dv5-1118ca,
Pavilion dv5-1119eg, Pavilion dv5-1122eg, Pavilion dv5-1128tx,
Pavilion dv5-1129tx, Pavilion dv5-1130ca, Pavilion dv5-1130eg,
Pavilion dv5-1140eg, Pavilion dv5-1142eg, Pavilion dv5-1151eg,
Pavilion dv5-1155eg, Pavilion dv5-1156eg, Pavilion dv5-1157eg,
Pavilion dv5-1160eg, Pavilion dv5-1161eg, Pavilion dv5-1190eg,
Pavilion dv5-1196eo, Pavilion dv5-1198eg, Pavilion dv5-1199eg,
Pavilion dv5-1200eg, Pavilion dv5-1207eg, Pavilion dv5-1210eg,
Pavilion dv5-1220eg, Pavilion dv5-1230eg, Pavilion dv5-1233se,
Pavilion dv5-1235la, Pavilion dv5-1244la, Pavilion dv5-1250eg,
Pavilion dv5-1250us, Pavilion dv5-1253eg, Pavilion dv5-1254eg,
Pavilion dv5-1255eg, Pavilion dv5-1270eg, Pavilion dv5-1270es,
Pavilion dv5-1290eg
HP Pavilion dv5-2000 Series
Pavilion dv5-2200, Pavilion dv5-2230la, Pavilion dv5-2235la
HP Pavilion dv6-1000 Series
Pavilion dv6-1000, Pavilion dv6-1000et, Pavilion dv6-1000eg,
Pavilion dv6-1001tx, Pavilion dv6-1001xx, Pavilion dv6-1002tx,
Pavilion dv6-1003tx, Pavilion dv6-1004tx, Pavilion dv6-1005ea,
Pavilion dv6-1005ez, Pavilion dv6-1005tx, Pavilion dv6-1006tx,
Pavilion dv6-1007tx, Pavilion dv6-1008tx, Pavilion dv6-1009el,
Pavilion dv6-1009tx, Pavilion dv6-1010ea, Pavilion dv6-1010ed,
Pavilion dv6-1010et, Pavilion dv6-1010tx, Pavilion dv6-1011tx,
Pavilion dv6-1012tx, Pavilion dv6-1013ea, Pavilion dv6-1013tx,
Pavilion dv6-1016ez, Pavilion dv6-1018el, Pavilion dv6-1020ec,
Pavilion dv6-1020ed, Pavilion dv6-1020ei, Pavilion dv6-1020ej,
Pavilion dv6-1020ek, Pavilion dv6-1020el, Pavilion dv6-1020eq,
Pavilion dv6-1020et, Pavilion dv6-1022el, Pavilion dv6-1023ef,
Pavilion dv6-1023em, Pavilion dv6-1025ef, Pavilion dv6-1025ei,
Pavilion dv6-1025ez, Pavilion dv6-1027ef, Pavilion dv6-1030ca,
Pavilion dv6-1030ec, Pavilion dv6-1030ed, Pavilion dv6-1030ef,
Pavilion dv6-1030em, Pavilion dv6-1030eo, Pavilion dv6-1030eq,
Pavilion dv6-1030us, Pavilion dv6-1038ca, Pavilion dv6-1040eb,
Pavilion dv6-1040ed, Pavilion dv6-1040ei, Pavilion dv6-1040ej,
Pavilion dv6-1040ek, Pavilion dv6-1040el, Pavilion dv6-1040ev,
Pavilion dv6-1040ez, Pavilion dv6-1042el, Pavilion dv6-1044el,
Pavilion dv6-1045ee, Pavilion dv6-1045ei, Pavilion dv6-1045eo,
Pavilion dv6-1045ez, Pavilion dv6-1046el, Pavilion dv6-1050ef,
Pavilion dv6-1050ei, Pavilion dv6-1050en, Pavilion dv6-1050eo,
Pavilion dv6-1050ep, Pavilion dv6-1050et, Pavilion dv6-1050us,
Pavilion dv6-1053cl, Pavilion dv6-1055ee, Pavilion dv6-1056el,
Pavilion dv6-1058el, Pavilion dv6-1060el, Pavilion dv6-1060eo,
Pavilion dv6-1060es, Pavilion dv6-1060ev, Pavilion dv6-1062el,
Pavilion dv6-1066el, Pavilion dv6-1068el, Pavilion dv6-1070eo,
Pavilion dv6-1080el, Pavilion dv6-1080eq, Pavilion dv6-1080es,
Pavilion dv6-1090eo, Pavilion dv6-1090es, Pavilion dv6-1099ef,
HP Pavilion dv6-1100 Series
Pavilion dv6-1100, Pavilion dv6-1100eo, Pavilion dv6-1100es,
Pavilion dv6-1100so, Pavilion dv6-1100ss, Pavilion dv6-1100sv,
Pavilion dv6-1101au, Pavilion dv6-1101ax, Pavilion dv6-1101so,
Pavilion dv6-1101tu, Pavilion dv6-1101tx, Pavilion dv6-1102au,
Pavilion dv6-1102ax, Pavilion dv6-1102tu, Pavilion dv6-1102tx,
Pavilion dv6-1103au, Pavilion dv6-1103ax, Pavilion dv6-1103ee,
Pavilion dv6-1103ei, Pavilion dv6-1103eo, Pavilion dv6-1103tu,
Pavilion dv6-1103tx, Pavilion dv6-1104au, Pavilion dv6-1104ax,
Pavilion dv6-1104tu, Pavilion dv6-1104tx, Pavilion dv6-1105au,
Pavilion dv6-1105ax, Pavilion dv6-1105ee, Pavilion dv6-1105ei,
Pavilion dv6-1105eo, Pavilion dv6-1105es, Pavilion dv6-1105sl,
Pavilion dv6-1105tu, Pavilion dv6-1105tx, Pavilion dv6-1106au,
Pavilion dv6-1106ax, Pavilion dv6-1106tx, Pavilion dv6-1107au,
Pavilion dv6-1107ax, Pavilion dv6-1107el, Pavilion dv6-1107tx,
Pavilion dv6-1108au, Pavilion dv6-1108ax, Pavilion dv6-1108ca,
Pavilion dv6-1108tx, Pavilion dv6-1109au, Pavilion dv6-1109ax,
Pavilion dv6-1109tx, Pavilion dv6-1110ec, Pavilion dv6-1110eg,
Pavilion dv6-1110eh, Pavilion dv6-1110ej, Pavilion dv6-1110el,
Pavilion dv6-1110eo, Pavilion dv6-1110eq, Pavilion dv6-1110es,
Pavilion dv6-1110et, Pavilion dv6-1110ez, Pavilion dv6-1110ss,
Pavilion dv6-1110tx, Pavilion dv6-1111tx, Pavilion dv6-1112tx,
Pavilion dv6-1113tx, Pavilion dv6-1114tx, Pavilion dv6-1115ee,
Pavilion dv6-1115ei, Pavilion dv6-1115es, Pavilion dv6-1115et,
Pavilion dv6-1115ez, Pavilion dv6-1115tx, Pavilion dv6-1116el,
Pavilion dv6-1116tx, Pavilion dv6-1117el, Pavilion dv6-1117es,
Pavilion dv6-1117tx, Pavilion dv6-1118el, Pavilion dv6-1118tx,
Pavilion dv6-1119el, Pavilion dv6-1119tx, Pavilion dv6-1120ec,
Pavilion dv6-1120ef, Pavilion dv6-1120eg, Pavilion dv6-1120eh,
Pavilion dv6-1120ei, Pavilion dv6-1120ej, Pavilion dv6-1120ek,
Pavilion dv6-1120el, Pavilion dv6-1120eo, Pavilion dv6-1120eq,
Pavilion dv6-1120er, Pavilion dv6-1120es, Pavilion dv6-1120et,
Pavilion dv6-1120ez, Pavilion dv6-1120sa, Pavilion dv6-1120sf,
Pavilion dv6-1120sk, Pavilion dv6-1120sl, Pavilion dv6-1120tx,
Pavilion dv6-1121tx, Pavilion dv6-1122tx, Pavilion dv6-1122us,
Pavilion dv6-1123ee, Pavilion dv6-1123tx, Pavilion dv6-1124ca,
Pavilion dv6-1124tx, Pavilion dv6-1125ee, Pavilion dv6-1125ef,
Pavilion dv6-1125eg, Pavilion dv6-1125el, Pavilion dv6-1125eo,
Pavilion dv6-1125er, Pavilion dv6-1125et, Pavilion dv6-1125sf,
Pavilion dv6-1125tx, Pavilion dv6-1126el, Pavilion dv6-1126tx,
Pavilion dv6-1127cl, Pavilion dv6-1127ee, Pavilion dv6-1127el,
Pavilion dv6-1127tx, Pavilion dv6-1128tx, Pavilion dv6-1129tx,
Pavilion dv6-1130ec, Pavilion dv6-1130eg, Pavilion dv6-1130eh,
Pavilion dv6-1130ei, Pavilion dv6-1130ek, Pavilion dv6-1130el,
Pavilion dv6-1130eo, Pavilion dv6-1130eq, Pavilion dv6-1130es,
Pavilion dv6-1130et, Pavilion dv6-1130sa, Pavilion dv6-1130tx,
Pavilion dv6-1131sa, Pavilion dv6-1131tx, Pavilion dv6-1132sa,
Pavilion dv6-1132tx, Pavilion dv6-1133eg, Pavilion dv6-1133et,
Pavilion dv6-1133sa, Pavilion dv6-1133tx, Pavilion dv6-1134ca,
Pavilion dv6-1134tx, Pavilion dv6-1135ei, Pavilion dv6-1135ek,
Pavilion dv6-1135et, Pavilion dv6-1135ez, Pavilion dv6-1135tx,
Pavilion dv6-1136tx, Pavilion dv6-1138ca, Pavilion dv6-1140ea,
Pavilion dv6-1140ec, Pavilion dv6-1140ed, Pavilion dv6-1140ef,
Pavilion dv6-1140eg, Pavilion dv6-1140ei, Pavilion dv6-1140ej,
Pavilion dv6-1140ek, Pavilion dv6-1140el, Pavilion dv6-1140eo,
Pavilion dv6-1140eq, Pavilion dv6-1140es, Pavilion dv6-1140et,
Pavilion dv6-1140ez, Pavilion dv6-1145eg, Pavilion dv6-1148ca,
Pavilion dv6-1149eg, Pavilion dv6-1149et, Pavilion dv6-1150ec,
Pavilion dv6-1150ed, Pavilion dv6-1150ei, Pavilion dv6-1150el,
Pavilion dv6-1155ei, Pavilion dv6-1157ez, Pavilion dv6-1160ed,
Pavilion dv6-1160eg, Pavilion dv6-1160ei, Pavilion dv6-1160ej,
Pavilion dv6-1160en, Pavilion dv6-1170ed, Pavilion dv6-1170eg,
Pavilion dv6-1170eo, Pavilion dv6-1170es, Pavilion dv6-1180ed,
Pavilion dv6-1180ej, Pavilion dv6-1180eo, Pavilion dv6-1180es,
Pavilion dv6-1185eo, Pavilion dv6-1190eg, Pavilion dv6-1190en,
Pavilion dv6-1190eo, Pavilion dv6-1199ee, Pavilion dv6-1199eg
HP Pavilion dv6-1200 Series
Pavilion dv6-1200, Pavilion dv6-1210eg, Pavilion dv6-1211sg,
Pavilion dv6-1212tx, Pavilion dv6-1215sg, Pavilion dv6-1220eg,
Pavilion dv6-1230ca, Pavilion dv6-1238ca, Pavilion dv6-1242tx,
Pavilion dv6-1244tx, Pavilion dv6-1246tx, Pavilion dv6-1247tx,
Pavilion dv6-1248ca, Pavilion dv6-1250eg, Pavilion dv6-1254tx,
Pavilion dv6-1255tx, Pavilion dv6-1255eg, Pavilion dv6-1260sg,
Pavilion dv6-1265sg, Pavilion dv6-1270eg, Pavilion dv6-1270la,
Pavilion dv6-1275eg, Pavilion dv6-1277la, Pavilion dv6-1291es,
Pavilion dv6-1299es
HP Pavilion dv6-1300 Series
Pavilion dv6-1300, Pavilion dv6-1300sb, Pavilion dv6-1300st,
Pavilion dv6-1301el, Pavilion dv6-1301tu, Pavilion dv6-1301tx,
Pavilion dv6-1302sw, Pavilion dv6-1302tu, Pavilion dv6-1302tx,
Pavilion dv6-1303tu, Pavilion dv6-1303tx, Pavilion dv6-1304el,
Pavilion dv6-1304ew, Pavilion dv6-1304tx, Pavilion dv6-1305ei,
Pavilion dv6-1306el, Pavilion dv6-1306ew, Pavilion dv6-1307el,
Pavilion dv6-1307ew, Pavilion dv6-1307sl, Pavilion dv6-1308el,
Pavilion dv6-1308ew, Pavilion dv6-1308sl, Pavilion dv6-1308tx,
Pavilion dv6-1309sl, Pavilion dv6-1309tx, Pavilion dv6-1310eb,
Pavilion dv6-1310eg, Pavilion dv6-1310ei, Pavilion dv6-1310ej,
Pavilion dv6-1310eq, Pavilion dv6-1310er, Pavilion dv6-1310et,
Pavilion dv6-1310ez, Pavilion dv6-1310sf, Pavilion dv6-1310sl,
Pavilion dv6-1310ss, Pavilion dv6-1310sv, Pavilion dv6-1310tx,
Pavilion dv6-1311el, Pavilion dv6-1311tx, Pavilion dv6-1312tx,
Pavilion dv6-1314tx, Pavilion dv6-1315eg, Pavilion dv6-1315ei,
Pavilion dv6-1315er, Pavilion dv6-1315et, Pavilion dv6-1315ss,
Pavilion dv6-1315sv, Pavilion dv6-1315tx, Pavilion dv6-1316el,
Pavilion dv6-1316er, Pavilion dv6-1316ss, Pavilion dv6-1317er,
Pavilion dv6-1317ss, Pavilion dv6-1319er, Pavilion dv6-1319ez,
Pavilion dv6-1319tx, Pavilion dv6-1320ec, Pavilion dv6-1320eg,
Pavilion dv6-1320eh, Pavilion dv6-1320ei, Pavilion dv6-1320ej,
Pavilion dv6-1320en, Pavilion dv6-1320eo, Pavilion dv6-1320eq,
Pavilion dv6-1320et, Pavilion dv6-1320sd, Pavilion dv6-1320sf,
Pavilion dv6-1320sl, Pavilion dv6-1320so, Pavilion dv6-1320sp,
Pavilion dv6-1320ss, Pavilion dv6-1320tx, Pavilion dv6-1321el,
Pavilion dv6-1322ez, Pavilion dv6-1322tx, Pavilion dv6-1323el,
Pavilion dv6-1323tx, Pavilion dv6-1325er, Pavilion dv6-1325sa,
Pavilion dv6-1325sf, Pavilion dv6-1325so, Pavilion dv6-1325tx,
Pavilion dv6-1326ez, Pavilion dv6-1326ss, Pavilion dv6-1327tx,
Pavilion dv6-1328ez, Pavilion dv6-1328sl, Pavilion dv6-1329el,
Pavilion dv6-1330ca, Pavilion dv6-1330ea, Pavilion dv6-1330eb,
Pavilion dv6-1330ei, Pavilion dv6-1330ej, Pavilion dv6-1330ek,
Pavilion dv6-1330en, Pavilion dv6-1330ep, Pavilion dv6-1330eq,
Pavilion dv6-1330er, Pavilion dv6-1330et, Pavilion dv6-1330ev,
Pavilion dv6-1330sf, Pavilion dv6-1330sl, Pavilion dv6-1330sp,
Pavilion dv6-1330tx, Pavilion dv6-1331tx, Pavilion dv6-1332tx,
Pavilion dv6-1333et, Pavilion dv6-1333sa, Pavilion dv6-1334ca,
Pavilion dv6-1334tx, Pavilion dv6-1334us, Pavilion dv6-1335et,
Pavilion dv6-1335ss, Pavilion dv6-1335tx, Pavilion dv6-1336tx,
Pavilion dv6-1337tx, Pavilion dv6-1338ca, Pavilion dv6-1339et,
Pavilion dv6-1340ea, Pavilion dv6-1340ed, Pavilion dv6-1340ef,
Pavilion dv6-1340ei, Pavilion dv6-1340ej, Pavilion dv6-1340ek,
Pavilion dv6-1340et, Pavilion dv6-1340ev, Pavilion dv6-1340sa,
Pavilion dv6-1340sl, Pavilion dv6-1340ss, Pavilion dv6-1341el,
Pavilion dv6-1341eo, Pavilion dv6-1345et, Pavilion dv6-1345sl,
Pavilion dv6-1350eb, Pavilion dv6-1350ei, Pavilion dv6-1350ej,
Pavilion dv6-1350el, Pavilion dv6-1350ep, Pavilion dv6-1350et,
Pavilion dv6-1350ex, Pavilion dv6-1350us, Pavilion dv6-1351nr,
Pavilion dv6-1352dx, Pavilion dv6-1353cl, Pavilion dv6-1354us,
Pavilion dv6-1355dx, Pavilion dv6-1355et, Pavilion dv6-1356et,
Pavilion dv6-1358ca, Pavilion dv6-1359wm, Pavilion dv6-1360ek,
Pavilion dv6-1360em, Pavilion dv6-1360eo, Pavilion dv6-1360et,
Pavilion dv6-1360ev, Pavilion dv6-1360ss, Pavilion dv6-1360us,
Pavilion dv6-1361sb, Pavilion dv6-1362nr, Pavilion dv6-1363cl,
Pavilion dv6-1365es, Pavilion dv6-1365et, Pavilion dv6-1368es,
Pavilion dv6-1369es, Pavilion dv6-1370es, Pavilion dv6-1370et,
Pavilion dv6-1371et, Pavilion dv6-1374et, Pavilion dv6-1375dx,
Pavilion dv6-1375es, Pavilion dv6-1375et, Pavilion dv6-1378nr,
Pavilion dv6-1380ek, Pavilion dv6-1380et, Pavilion dv6-1381et,
Pavilion dv6-1385et, Pavilion dv6-1386et, Pavilion dv6-1387tx,
Pavilion dv6-1388la, Pavilion dv6-1390et
HP Pavilion dv6-1400 Series
Pavilion dv6-1400, Pavilion dv6-1401tu, Pavilion dv6-1407sa,
Pavilion dv6-1410eg, Pavilion dv6-1410ez, Pavilion dv6-1410ss,
Pavilion dv6-1415so, Pavilion dv6-1419eo
HP Pavilion dv6-2000 Series
Pavilion dv6-2000, Pavilion dv6-2000sl, Pavilion dv6-2000st,
Pavilion dv6-2001au, Pavilion dv6-2001tx, Pavilion dv6-2001xx,
Pavilion dv6-2002ew, Pavilion dv6-2003el, Pavilion dv6-2003eo,
Pavilion dv6-2003so, Pavilion dv6-2003tx, Pavilion dv6-2004eo,
Pavilion dv6-2004sl, Pavilion dv6-2005au, Pavilion dv6-2005ax,
Pavilion dv6-2005eo, Pavilion dv6-2005et, Pavilion dv6-2005ev,
Pavilion dv6-2005sf, Pavilion dv6-2005sg, Pavilion dv6-2005sl,
Pavilion dv6-2005sp, Pavilion dv6-2005sw, Pavilion dv6-2005tx,
Pavilion dv6-2006au, Pavilion dv6-2006eg, Pavilion dv6-2006el,
Pavilion dv6-2006so, Pavilion dv6-2006tx, Pavilion dv6-2007au,
Pavilion dv6-2007ax, Pavilion dv6-2007el, Pavilion dv6-2007sf,
Pavilion dv6-2007so, Pavilion dv6-2007tx, Pavilion dv6-2008ax,
Pavilion dv6-2008eo, Pavilion dv6-2008tx, Pavilion dv6-2009ax,
Pavilion dv6-2009eo, Pavilion dv6-2009tx, Pavilion dv6-2010ea,
Pavilion dv6-2010eb, Pavilion dv6-2010ec, Pavilion dv6-2010eh,
Pavilion dv6-2010el, Pavilion dv6-2010en, Pavilion dv6-2010eo,
Pavilion dv6-2010ep, Pavilion dv6-2010eq, Pavilion dv6-2010sa,
Pavilion dv6-2010sf, Pavilion dv6-2010sg, Pavilion dv6-2010sl,
Pavilion dv6-2010ss, Pavilion dv6-2010st, Pavilion dv6-2010sv,
Pavilion dv6-2011eg, Pavilion dv6-2012ax, Pavilion dv6-2012ef,
Pavilion dv6-2012eg, Pavilion dv6-2012sf, Pavilion dv6-2013et,
Pavilion dv6-2014ax, Pavilion dv6-2014er, Pavilion dv6-2015eg,
Pavilion dv6-2015er, Pavilion dv6-2015et, Pavilion dv6-2015sf,
Pavilion dv6-2015sg, Pavilion dv6-2015sl, Pavilion dv6-2015sv,
Pavilion dv6-2015sw, Pavilion dv6-2016ax, Pavilion dv6-2016eg,
Pavilion dv6-2016ez, Pavilion dv6-2017eg, Pavilion dv6-2017er,
Pavilion dv6-2018ax, Pavilion dv6-2019ax, Pavilion dv6-2019er,
Pavilion dv6-2020ax, Pavilion dv6-2020ca, Pavilion dv6-2020ec,
Pavilion dv6-2020eg, Pavilion dv6-2020en, Pavilion dv6-2020er,
Pavilion dv6-2020es, Pavilion dv6-2020ev, Pavilion dv6-2020sa,
Pavilion dv6-2020sb, Pavilion dv6-2020sg, Pavilion dv6-2020sl,
Pavilion dv6-2021el, Pavilion dv6-2021er, Pavilion dv6-2022eg,
Pavilion dv6-2022er, Pavilion dv6-2023eg, Pavilion dv6-2023el,
Pavilion dv6-2025ec, Pavilion dv6-2025er, Pavilion dv6-2025ew,
Pavilion dv6-2025sf, Pavilion dv6-2025sl, Pavilion dv6-2025ss,
Pavilion dv6-2026es, Pavilion dv6-2027es, Pavilion dv6-2028ca,
Pavilion dv6-2028es, Pavilion dv6-2028ez, Pavilion dv6-2030ec,
Pavilion dv6-2030en, Pavilion dv6-2030er, Pavilion dv6-2030ev,
Pavilion dv6-2030ez, Pavilion dv6-2030sa, Pavilion dv6-2030sb,
Pavilion dv6-2030sd, Pavilion dv6-2030ss, Pavilion dv6-2035er,
Pavilion dv6-2035ss, Pavilion dv6-2040eb, Pavilion dv6-2040el,
Pavilion dv6-2040er, Pavilion dv6-2040ev, Pavilion dv6-2040sa,
Pavilion dv6-2040ss, Pavilion dv6-2043ca, Pavilion dv6-2043el,
Pavilion dv6-2043us, Pavilion dv6-2044ca, Pavilion dv6-2044dx,
Pavilion dv6-2044el, Pavilion dv6-2045el, Pavilion dv6-2045es,
Pavilion dv6-2046ez, Pavilion dv6-2050eb, Pavilion dv6-2050eg,
Pavilion dv6-2050eo, Pavilion dv6-2050es, Pavilion dv6-2050et,
Pavilion dv6-2051el, Pavilion dv6-2051xx, Pavilion dv6-2052eo,
Pavilion dv6-2053eo, Pavilion dv6-2055eg, Pavilion dv6-2055er,
Pavilion dv6-2055so, Pavilion dv6-2056el, Pavilion dv6-2056so,
Pavilion dv6-2057cl, Pavilion dv6-2057eo, Pavilion dv6-2057ez,
Pavilion dv6-2058so, Pavilion dv6-2059eo, Pavilion dv6-2060ea,
Pavilion dv6-2060et, Pavilion dv6-2060so, Pavilion dv6-2060ss,
Pavilion dv6-2062eo, Pavilion dv6-2064ca, Pavilion dv6-2065et,
Pavilion dv6-2066dx, Pavilion dv6-2070eo, Pavilion dv6-2070et,
Pavilion dv6-2070ez, Pavilion dv6-2077la, Pavilion dv6-2080es,
Pavilion dv6-2088dx, Pavilion dv6-2090eg, Pavilion dv6-2090eo,
Pavilion dv6-2090ep, Pavilion dv6-2090er, Pavilion dv6-2090es,
Pavilion dv6-2091eg
HP Pavilion dv6-2100 Series
Pavilion dv6-2100, Pavilion dv6-2100es, Pavilion dv6-2100ey,
Pavilion dv6-2101au, Pavilion dv6-2101ax, Pavilion dv6-2101tu,
Pavilion dv6-2101tx, Pavilion dv6-2102ax, Pavilion dv6-2102tx,
Pavilion dv6-2103sa, Pavilion dv6-2104tx, Pavilion dv6-2105ea,
Pavilion dv6-2105ee, Pavilion dv6-2105eo, Pavilion dv6-2105er,
Pavilion dv6-2105es, Pavilion dv6-2105ew, Pavilion dv6-2105so,
Pavilion dv6-2105tx, Pavilion dv6-2106ea, Pavilion dv6-2106eo,
Pavilion dv6-2106er, Pavilion dv6-2107eo, Pavilion dv6-2108ea,
Pavilion dv6-2108eo, Pavilion dv6-2108sa, Pavilion dv6-2108sf,
Pavilion dv6-2109ax, Pavilion dv6-2109eo, Pavilion dv6-2109er,
Pavilion dv6-2109tx, Pavilion dv6-2110ax, Pavilion dv6-2110ea,
Pavilion dv6-2110ef, Pavilion dv6-2110eg, Pavilion dv6-2110ei,
Pavilion dv6-2110el, Pavilion dv6-2110eo, Pavilion dv6-2110er,
Pavilion dv6-2110es, Pavilion dv6-2110et, Pavilion dv6-2110ev,
Pavilion dv6-2110sb, Pavilion dv6-2110sf, Pavilion dv6-2110sm,
Pavilion dv6-2110ss, Pavilion dv6-2110sv, Pavilion dv6-2111ax,
Pavilion dv6-2111er, Pavilion dv6-2111sa, Pavilion dv6-2111sl,
Pavilion dv6-2111tx, Pavilion dv6-2112ea, Pavilion dv6-2112el,
Pavilion dv6-2112er, Pavilion dv6-2112ez, Pavilion dv6-2112sa,
Pavilion dv6-2112sf, Pavilion dv6-2112tx, Pavilion dv6-2113ax,
Pavilion dv6-2113sa, Pavilion dv6-2113tx, Pavilion dv6-2114ef,
Pavilion dv6-2114er, Pavilion dv6-2114sf, Pavilion dv6-2114tx,
Pavilion dv6-2115eg, Pavilion dv6-2115ew, Pavilion dv6-2115sa,
Pavilion dv6-2115sf, Pavilion dv6-2115sg, Pavilion dv6-2115sl,
Pavilion dv6-2115so, Pavilion dv6-2115st, Pavilion dv6-2115sv,
Pavilion dv6-2116ea, Pavilion dv6-2116el, Pavilion dv6-2116eo,
Pavilion dv6-2116er, Pavilion dv6-2116sg, Pavilion dv6-2117ax,
Pavilion dv6-2117eg, Pavilion dv6-2117eo, Pavilion dv6-2117er,
Pavilion dv6-2117ev, Pavilion dv6-2117ez, Pavilion dv6-2117sa,
Pavilion dv6-2118el, Pavilion dv6-2118sf, Pavilion dv6-2118tx,
Pavilion dv6-2119el, Pavilion dv6-2119tx, Pavilion dv6-2120ca,
Pavilion dv6-2120eb, Pavilion dv6-2120ec, Pavilion dv6-2120ee,
Pavilion dv6-2120eg, Pavilion dv6-2120eh, Pavilion dv6-2120ei,
Pavilion dv6-2120ej, Pavilion dv6-2120ek, Pavilion dv6-2120em,
Pavilion dv6-2120eq, Pavilion dv6-2120er, Pavilion dv6-2120es,
Pavilion dv6-2120ev, Pavilion dv6-2120ey, Pavilion dv6-2120sf,
Pavilion dv6-2120sg, Pavilion dv6-2120sl, Pavilion dv6-2120so,
Pavilion dv6-2120sp, Pavilion dv6-2120sv, Pavilion dv6-2120tx,
Pavilion dv6-2121eo, Pavilion dv6-2121er, Pavilion dv6-2122eo,
Pavilion dv6-2122er, Pavilion dv6-2122ez, Pavilion dv6-2122tx,
Pavilion dv6-2123ef, Pavilion dv6-2123el, Pavilion dv6-2123sf,
Pavilion dv6-2124ef, Pavilion dv6-2124el, Pavilion dv6-2124eo,
Pavilion dv6-2124sf, Pavilion dv6-2124tx, Pavilion dv6-2125ef,
Pavilion dv6-2125el, Pavilion dv6-2125er, Pavilion dv6-2125ev,
Pavilion dv6-2125ew, Pavilion dv6-2125ez, Pavilion dv6-2125sf,
Pavilion dv6-2125so, Pavilion dv6-2125ss, Pavilion dv6-2125tx,
Pavilion dv6-2126ef, Pavilion dv6-2126eg, Pavilion dv6-2126el,
Pavilion dv6-2126eo, Pavilion dv6-2126tx, Pavilion dv6-2127el,
Pavilion dv6-2127ev, Pavilion dv6-2127sg, Pavilion dv6-2127sv,
Pavilion dv6-2127tx, Pavilion dv6-2128ca, Pavilion dv6-2128ef,
Pavilion dv6-2128el, Pavilion dv6-2129el, Pavilion dv6-2129ev,
Pavilion dv6-2130ca, Pavilion dv6-2130ec, Pavilion dv6-2130ed,
Pavilion dv6-2130ee, Pavilion dv6-2130ef, Pavilion dv6-2130eg,
Pavilion dv6-2130ej, Pavilion dv6-2130el, Pavilion dv6-2130eq,
Pavilion dv6-2130es, Pavilion dv6-2130et, Pavilion dv6-2130ew,
Pavilion dv6-2130ez, Pavilion dv6-2130tx, Pavilion dv6-2131ee,
Pavilion dv6-2131el, Pavilion dv6-2131et, Pavilion dv6-2131so,
Pavilion dv6-2132ec, Pavilion dv6-2132ee, Pavilion dv6-2132ef,
Pavilion dv6-2132eo, Pavilion dv6-2132et, Pavilion dv6-2132sf,
Pavilion dv6-2133ee, Pavilion dv6-2133eg, Pavilion dv6-2133eo,
Pavilion dv6-2133et, Pavilion dv6-2133se, Pavilion dv6-2134ee,
Pavilion dv6-2134eo, Pavilion dv6-2134et, Pavilion dv6-2134tx,
Pavilion dv6-2135ec, Pavilion dv6-2135ee, Pavilion dv6-2135eg,
Pavilion dv6-2135eo, Pavilion dv6-2135er, Pavilion dv6-2135et,
Pavilion dv6-2135ev, Pavilion dv6-2135ew, Pavilion dv6-2135sl,
Pavilion dv6-2135tx, Pavilion dv6-2136el, Pavilion dv6-2136eo,
Pavilion dv6-2136ev, Pavilion dv6-2137el, Pavilion dv6-2137eo,
Pavilion dv6-2137sl, Pavilion dv6-2138ee, Pavilion dv6-2138eo,
Pavilion dv6-2140ca, Pavilion dv6-2140ec, Pavilion dv6-2140ed,
Pavilion dv6-2140ee, Pavilion dv6-2140ef, Pavilion dv6-2140eg,
Pavilion dv6-2140eh, Pavilion dv6-2140ei, Pavilion dv6-2140el,
Pavilion dv6-2140ep, Pavilion dv6-2140er, Pavilion dv6-2140es,
Pavilion dv6-2140et, Pavilion dv6-2140ey, Pavilion dv6-2140sk,
Pavilion dv6-2141sl, Pavilion dv6-2142ee, Pavilion dv6-2142sl,
Pavilion dv6-2143ca, Pavilion dv6-2143ez, Pavilion dv6-2143sf,
Pavilion dv6-2143tx, Pavilion dv6-2144tx, Pavilion dv6-2145ec,
Pavilion dv6-2145el, Pavilion dv6-2145eo, Pavilion dv6-2145er,
Pavilion dv6-2145es, Pavilion dv6-2145et, Pavilion dv6-2145ew,
Pavilion dv6-2145tx, Pavilion dv6-2146so, Pavilion dv6-2146sr,
Pavilion dv6-2147el, Pavilion dv6-2147eo, Pavilion dv6-2147es,
Pavilion dv6-2150ca, Pavilion dv6-2150ee, Pavilion dv6-2150eg,
Pavilion dv6-2150ei, Pavilion dv6-2150ek, Pavilion dv6-2150el,
Pavilion dv6-2150er, Pavilion dv6-2150es, Pavilion dv6-2150et,
Pavilion dv6-2150ey, Pavilion dv6-2150sb, Pavilion dv6-2150so,
Pavilion dv6-2150us, Pavilion dv6-2151cl, Pavilion dv6-2151ee,
Pavilion dv6-2151ez, Pavilion dv6-2152ee, Pavilion dv6-2152nr,
Pavilion dv6-2153ee, Pavilion dv6-2153el, Pavilion dv6-2153eo,
Pavilion dv6-2154ee, Pavilion dv6-2155dx, Pavilion dv6-2155ee,
Pavilion dv6-2155eo, Pavilion dv6-2155er, Pavilion dv6-2155et,
Pavilion dv6-2155ew, Pavilion dv6-2155se, Pavilion dv6-2155tx,
Pavilion dv6-2156et, Pavilion dv6-2156tx, Pavilion dv6-2157el,
Pavilion dv6-2157eo, Pavilion dv6-2157et, Pavilion dv6-2157ez,
Pavilion dv6-2157sb, Pavilion dv6-2157us, Pavilion dv6-2157wm,
Pavilion dv6-2158ee, Pavilion dv6-2158et, Pavilion dv6-2158nr,
Pavilion dv6-2158so, Pavilion dv6-2158tx, Pavilion dv6-2159tx,
Pavilion dv6-2160eb, Pavilion dv6-2160ec, Pavilion dv6-2160eg,
Pavilion dv6-2160eh, Pavilion dv6-2160el, Pavilion dv6-2160em,
Pavilion dv6-2160eo, Pavilion dv6-2160ep, Pavilion dv6-2160eq,
Pavilion dv6-2160er, Pavilion dv6-2160es, Pavilion dv6-2160et,
Pavilion dv6-2160ez, Pavilion dv6-2160sv, Pavilion dv6-2162ez,
Pavilion dv6-2162nr, Pavilion dv6-2162sl, Pavilion dv6-2163sl,
Pavilion dv6-2163tx, Pavilion dv6-2164ca, Pavilion dv6-2164ee,
Pavilion dv6-2164sl, Pavilion dv6-2164tx, Pavilion dv6-2165eo,
Pavilion dv6-2165es, Pavilion dv6-2165et, Pavilion dv6-2165tx,
Pavilion dv6-2166sb, Pavilion dv6-2166ss, Pavilion dv6-2166tx,
Pavilion dv6-2167tx, Pavilion dv6-2168sl, Pavilion dv6-2170ec,
Pavilion dv6-2170ee, Pavilion dv6-2170ef, Pavilion dv6-2170eo,
Pavilion dv6-2170ep, Pavilion dv6-2170es, Pavilion dv6-2170et,
Pavilion dv6-2170sl, Pavilion dv6-2170sv, Pavilion dv6-2170us,
Pavilion dv6-2171ee, Pavilion dv6-2171sl, Pavilion dv6-2173cl,
Pavilion dv6-2174ca, Pavilion dv6-2174tx, Pavilion dv6-2175et,
Pavilion dv6-2175ss, Pavilion dv6-2175tx, Pavilion dv6-2176tx,
Pavilion dv6-2177la, Pavilion dv6-2180ek, Pavilion dv6-2180ep,
Pavilion dv6-2180es, Pavilion dv6-2180ey, Pavilion dv6-2180sm,
Pavilion dv6-2180us, Pavilion dv6-2182nr, Pavilion dv6-2185es,
Pavilion dv6-2186es, Pavilion dv6-2187la, Pavilion dv6-2188la,
Pavilion dv6-2189la, Pavilion dv6-2190ep, Pavilion dv6-2190es,
Pavilion dv6-2190et, Pavilion dv6-2190ev, Pavilion dv6-2190sl,
Pavilion dv6-2190us, Pavilion dv6-2191sl, Pavilion dv6-2192el,
Pavilion dv6-2193el, Pavilion dv6-2195et
HP Pavilion dv6t Series
Pavilion dv6t, Pavilion dv6t-1000, Pavilion dv6t-1100,
Pavilion dv6t-2000, Pavilion dv6t-2100 CTO, Pavilion dv6t-2300 CTO
HP Pavilion dv6z Series
Pavilion dv6z, Pavilion dv6z Artist Edition, Pavilion dv6z-1000,
Pavilion dv6z-2000, Pavilion dv6z-2100 CTO


תאימות למקטים :


462889-421, 462890-151, 462890-161, 462890-251, 462890-421, 462890-541, 462890-751, 462890-761, 482186-003,
484170-001, 484170-002, 484171-001, 485041-001, 485041-003, 487296-001, 487354-001, 497694-001, 497694-002,
498482-001, 511872-001, 511872-002, 511883-001, 513775-001, 516915-001, 536436-001, EV06055, HP:462889-121,
HSTNN-CB72, HSTNN-CB73, HSTNN-DB72, HSTNN-DB73, HSTNN-IB72, HSTNN-IB73, HSTNN-LB72,
HSTNN-LB73, HSTNN-UB72, HSTNN-UB73, HSTNN-XB72, HSTNN-XB73, KS524A

 • המסך במחשב הנייד נשבר?
  תיקון מסך מחשב נייד :
  מסך LED למחשב נייד . החלפת מסך מחשב נייד כולל איסוף והחזרה מביתך!
 • המחשב הנייד נרטב ??? התר את כבל החשמל ונתק את הסוללה , התקשר אלינו וטכנאי יגיע להמשך טיפול
 • המחשב הנייד לא נדלק!?
  תיקון לפטופ - 
  טכנאי מחשבים ניידים מאבחן את התקלה חינם!
 • המקלדת במחשב הנייד לא עובדת!?!
  המקלדת במחשב הנייד נרטבה?!
  החלפת מקלדת למחשב נייד בלפטופ רחובות

 • האייפד נשבר ? נרטב ? נסדק ? ... לפטופ רחובות זה הפתרון המשתלם ביותר עבורך. התקשר עכשיו 0722340023
 • מחפש מחשב נייד יד 2 ??? הגעת למקום הנכון , בקטגוריה מחשבים יד 2  תמצא מגוון של מחשבים ניידים 
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפון
המוצר התווסף לסל בהצלחה!
המשך בקניות עבור לקופה