תקנון החברה

 
תקנון האתר
לקוחות יקרים, תנאי השימוש שבאתר מהווים הסכם מחייב בינכם ובין חברת לפטופ רחובות . אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש לפני רכישת המוצרים באתר.
רכישת מוצר ו/או שירות באתר, מהווה את אישורכם להסכמתכם לקבל את התנאים שלהלן:

אספקה עד בית הלקוח תוך 14 ימי עסקים מאישור העסקה. עד 30 ימי עסקים במידה ונדרשת הזמנת מוצר , עד 90 יום במידה והחלק לא נמצא במלאי ומתעכב בחו"ל או במכס. חברת לפטופ רחובות לא תישא כל אחריות על משך זמן התיקון או אספקתו ללקוח.

צורת אספקה: באמצעות שירות "דואר רשום" של חברת דואר ישראל (מוצר עד 2 ק"ג) או ע"י שירות שליחים צ'יטה.

דמי משלוח
המחירים באתר האינטרנט תקפים לאתר האינטרנט בלבד ודמי המשלוח הם בהתאם לשירות "דואר רשום" של דואר ישראל (מוצר עד 2 ק"ג). 
מחירי המשלוח יתווספו למחיר המוצר כפי שמופיעים באתר.


ביטול הזמנות

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
ניתן לבטל הזמנה תוך 14 ימי עסקים, בתנאי שהמוצר מוחזר לבית העסק באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש.
בעניין מחשב נייד \ טאבלט במידה ובמוצר בוצע הדלקה ראשונית ו\או רישום ראשוני (התקנה) המוצר נחשב כמוצר משומש ואין אפשרות להחזירו.
בעניין כל מוצר חשמלי אחר ברגע שחלה הפעלה ראשונית (חיבור לחשמל) המוצר נחשב כמוצר משומש ואין אפשרות להחזירו.

פרטיות אבטחת קנייה
1.קיימת פרטיות באבטחת מידע באתר.
2.חברתנו נוקטת באמצעי זהירות בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. והעברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
3.כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , חברתנו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4.לפטופ רחובות  מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
5.הסליקה מתבצעת על ידי לפטופ רחובות.
6. לפטופ רחובות אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברה ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום דרך פרטים אלה.  

כללי
1.הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי .
2.התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את האתר.
3.חברת לפטופ רחובות /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז חברת לפטופ רחובות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4.חברתנו לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח .
5.הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
6.ט.ל.ח במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר או מחירו , לא יחייב הדבר את האתר והחברה.
7. חל איסור להעתיק כל מידע ו\או להפיץ אותו שלא באישור החברה.

אופן הקנייה
1.מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי לפי תקנון חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה  .
a.לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות ויישלח מייל/חן קבלה ללקוח לאחר אישורה.
b.חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
2.הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
3.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
4.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם חברתנו לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי במקרה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , העסקה תיחשב כמבוטלת .
5.לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

אספקת המוצרים
1. לפטופ רחובות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שנאמרה בטלפון או בדף ההרשמה באתר , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. לפטופ רחובות  ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
לפטופ רחובות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
* חובת הלקוח לאסוף את הציוד עד תקופה של 90 יום מיום מסירתו למעבדתנו, בתום תקופה זו לפטופ רחובות תהיה רשאית להשמיד ציוד זה או לעשות בו כרצונה ולא תהיה לי או לצד שלישי אחר כל תביעה או טענה מסוג כלשהוא כתוצאה מהשמדת הציוד שלא נאסף
*במקרים נדירים מתגלות תקלות נוספות לאחר ביצוע התיקון. ככל שתתגלה תקלה נוספת, יתבקש אישור הלקוח לתיקון ולחיוב נוסף .
*אחריות המעבדה לתיקון  היא ל-3 חודשים
*תיקון ואספקה במעבדת לפטופ רחובות עד 14 יום במידה וקיים במלאי . הספקת סחורה עד 30 יום במידה ודרוש הזמנה , עד 90 יום במידה והחלק לא במלאי ומתעכב בחו"ל או במכס. לפטופ רחובות לא תישא כל אחריות על משך זמן התיקון או הספקתו ללקוח לאחר מסירתו למעבדה.
*הסחורה תישאר בבעלות חברת לפטופ רחובות עד לפירעון סופי של התשלום. אנו הח"מ מצהירים כל אחד או לחוד בחתימת ידו כי כל הפרטים הרשומים בטופס זה הנם   מלאים ונכונים. הננו מאשרים כי קראנו טופס זה והננו מסכימים להם .
*הצעה כפופה למפורט בדף המידע " תיקון מכשיר אלקטרוני במעבדת לפטופ רחובות .
*במקרה בו הלקוח לא מעוניין בתיקון יחוייב בעלות בדיקה + שירות איסוף והחזרה 100 שח
4.1 לפטופ רחובות לא תישא בעלויות המשלוח במידה והלקוח יחליט לבטל את ההזמנה לאחר שנשלחה אליו . הלקוח ישלם עבור המשלוח החוזר . 
4.2 הלקוח צריך לדאוג לגיבויים תקינים לכל הנתונים והתוכנות טרם שליחת המחשב למעבדת לפטופ רחובות . לפטופ רחובות לא תיהייה אחראית לכל נזק שיגרם במהלך המסירה לחברת משלוחים או תחילת עבודת הטכנאי . אין אחריות לנתונים במחשבים ובטאבלטים . 

 

חזרה לדף הבית

Coi בניית אתרים
0